Velkommen til familiemuseet

   

Bornholms Tekniske Samling


Bornholms Tekniske Samling har til huse på Østre Borregård - en gård der oprindelig har været underlagt Hammershus - men som i dag er købt af foreningen "Bornholms Tekniske Samling S/I".

 

Museet blev etableret i 1999 og åbnede sine samlinger i 2002 efter grundig renovering. Siden er udstillingsarealet vokset til mere end 4.000 kvm.

 

Der udstilles maskiner, husgeråd, møbler, køretøjer og meget andet, der har tilknytning til Bornholm. Langt de fleste genstande er gaver fra firmaer og privatpersoner på øen.

 

Museet drives udelukkende af frivillige, der i åbningstiden optræder som kustoder og som i vinterhalvåret har travlt med at udbygge og vedligeholde samlinger og bygninger.

 Museet får støtte fra Regionskommunen og forskellige fonde - og skal herudover leve af entréindtægterne og foreningens medlemskontingent.