Idéen med læseapparatet er meget simpel: Eleverne skulle stave til ord - også selv om de ikke kunne skrive endnu.

 

Niels Ørding var skoleinspektør ved Fuglevangsvej Skole på Frederiksberg (i dag Skolen ved Bülowsvej) og fik idéen til læseapparatet for godt 100 år siden. Han var meget regelret: Som skoleinspektør kunne man ikke tillade sig at tjene penge på den slags opfindelser, så han fik ikke nogen økonomisk gevinst ud af 'læseapparatet'.

 

 

 

Når man åbner æsken kan man se 24 rum med papbrikker med bogstaverne (uden: C, Q, W, X og Z).

På den en side af papbrikken er bogstavet vist som et stort bogstav (majuskel) - og på den anden side som et lille bogstav (minuskel).

Desuden kan man se, at konsonanter er sorte, og vokaler er røde - der er tænkt over pædagogikken!

 

Æskens låg er forsynet med to 'hylder', hvor man kan sætte brikkerne op og på den måde danne ord.

 

 

 

 

 

 

Læseapparatet har været brugt fra omkring 1910 og op til vore dage.

Man skulle have forventet, at pc-erne for længst ville have udkonkurreret læseapparatet - men den meget simple konstruktion uden elektronik mm. har haft en god pædagogisk funktion, og læseapparatet har været brugt i folkeskolen op i 1990'erne og i Ravsted Børneunivers så sent som i 2011


En personlig historie

Læseapparatet har været kendt i familien, og jeg har set det som barn (i 1950'erne) - men derefter er det forsvundet, og ingen i familien Ørding har haft et eksemplar. Vi regnede med, at læseapparatet havde udspillet sin rolle og var forsvundet fra alle skoler.

 

I starten af 90'erne fortæller min yngste søn, at de har leget med læseapparatet på hans skole (Skovvangsskolen i Allerød), og jeg kontaktede straks skolen og spurgte, om jeg måtte komme forbi og fotografere apparatet. Det fik jeg lov til - fik taget nogle billeder - hvorefter den ansvarlige lærer sagde, at de havde så mange apparater, at jeg gerne måtte få et.

 

På denne måde vendte apparatet tilbage til familien - og i starten af 2016 blev jeg kontaktet af en, der havde et apparat til salg - det købte en kusine, så nu ejer familien 2 stk.

 

Bjørn Ørding-Thomsen - Niels Ørding var min morfarBornholms Tekniske Samling: Det oplagte sted at tage hen med sine børn og børnebørn og fortælle dem om livet i en ikke altid så fjern fortid, hvor livet hjemme og på arbejdspladsen var meget anderledes.

Her er rige muligheder for at få en god snak med børnene - og selvfølgelig genopleve dele af sin egen barndom og ungdom.